Věz, že všechno co přichází nečekaně je dar od Boha
a určitě ti přijde k užitku, využiješ-li ho na plno.
Brandon Bays

kategorie
Kategorie
štítky
nejnovější příspěvky
moudrost žena

Moudrost je nekonečná

Moudrost, která je v každém z nás, je nekonečná. Hledejte ji a najdete! Lidé jsou často zlí, nerozumní, sebestřední, i tak jim pomáhej. Když jsi vlídný, milý, hodný, stejně tě z něčeho obviní, i tak buď vlídný a hodný. Když máš úspěch, získáš pár falešných přátel a pár skutečných nepřátel, i tak jdi úspěšně dál. Když jsi spravedlivý a čestný, třeba tě podvedou, i tak buď stále spravedlivý a čestný. Roky něco buduješ a někdo ti to přes noc zničí i tak stále buduj. Když najdeš klid a štěstí, budou na tebe žárlit, i tak buď stále šťastný. Dobro, které dnes činíš, bude zítra zapomenuto, i tak čiň stále dobro. I když dáváš světu to nejlepší co máš, tak pro někoho je to pořád málo. I tak dávej světu to nejlepší, co máš. VÍŠ, V KONEČNÉM DŮSLEDKU JE TO MEZI TEBOU A SLUNCEM.

NIKDY TO NEBYLO MEZI TEBOU A NIMI.